پروژه امام علی

با سلام

دفتر تزیینات ساختمانی دومان از تمامی بازدید کنندگان عزیز تشکر وقدرانی بعمل میاورد.

پروژه امام علی که در حدفاصل خیابان ارتش و نوبنیاد قرار دارد یکی دیگر از امتیازات دفتر تزیینات ساختمانی دومان میباشد که رنگ مورد استفاده از شرکت پیکو کالر بوده و طی یک ماه به انجام رسیده است

 

دیدگاهتان را بنویسید