روانشناسی رنگ ها

اخیرا ثابت شده است که طیف رنگ در روح و روان انسان تاثییرات مثبتی دارد پردازش نور و نوع رنگ استفاده شده بر خلاف نگرش های قدیمی نسبت به رنگ بسیار موثر و شادی اور است به عنوان مثال رنگ ابی رنگی بسیار ارام و ساکت است که این خاصیت بطور غیر مستقیم بر ارامش انسان تاثییر میگذارد پیشنهاد میکنیم که در ادامه برای اشنایی بیشتر رنگبندی ها و فواید انها در زندگیمان از کارشناسی و مشاوره دفتر تزیینات ساختمانی دومان بهرمند شوید.

 

دیدگاهتان را بنویسید